Okti Sri Purwanti, S.Kep., Ns., M.Kep., Ns. Sp.Kep.M.B

 • Medical Surgical Nursing Lecturer
 • Email:
  Okti.Purwanti@ums.ac.id
 • Link Sinta
 • Link Google Scholar

  Winarsih Nur Ambarwati, S.Kep., Ns., ETN., M.Kep

 • Maternity Nursing Lecturer
 • Email:
  winarsih.ambarwati@ums.ac.id
 • Link Sinta

  Vinami Yulian, S.Kep., Ns., MSc

 • Community Nursing Lecturer
 • Email:
  Vinami.Yulian@ums.ac.id
 • Link Google Scholar

  Ns. Sulistiyawati, S. Kep., M. Kep., Sp.Kep.An

 • Pediatric Nursing Lecturer
 • Email:
  sul380@ums.ac.id
 • Link Google Schoolar

  Dimas Ria Angga Pribadi S.Kep., Ns., MSN

 • Community Nursing Lecturer
 • Email:
  dimasriaanggapribadi@yahoo.com
 • Link Google Scholar